2024-06-13
Årets presidentskiftesevenemang hölls i år på Högskolan i Kristianstad.
I anledning av platsen berättade Göran Brobeck kort om lokalernas militära bakgrund. Även Håkan Pihl, högskolans rektor, gav en kort information om lokalerna, som kanske inom ett antal år också kommer bli en del av högskolans historia. Klubbens president Göran Klevås överlämnade därefter presidentkedja och nål till Lennart Kärrberg, som blir klubbens president under Rotaryåret 2024–2025 med start den 1 juli.