Rotarymedlemmar världen över firar en stor milstolpe i den globala insatsen för att utrota polio: Indien, fram till nyligen ett epicentrum för det vilda polioviruset, kommer att fira tredje året för sitt senast registrerade fall av den förlamande infektionssjukdomen den 13 januari.
Samma dag 2011 drabbades en tvåårig flicka av polioförlamning i Howrah-distriktet i västra Bengal. Sedan dess har Indien inte rapporterat om några nya fall av vild poliovirus.
Ledare för Rotary ,den humanitära serviceorganisationen, ser milstolpen den 13 januari som ett bevis på att beslutet som Rotary fattade 1985 att utrota polio i hela världen genom massimmunisering av barn var ett korrekt beslut. Rotary har genom sina internationella medlemskap av 1,2 miljoner män och kvinnor - och särskilt de 122 000 rotarymedlemmarna i Indien - stöttat och bidraget till att nå målet.
För att fira den decennielånga striden och den ultimata segern över denna handikappande sjukdom i Indien kommer Rotaryklubbar över hela landet att belysa landmärken och ikoniska strukturer den 13 januari. India Gate i Delhi och Red Fort i Delhi och Agra är bland de strukturer som kommer att bära Rotarys dramatiska budskap - "Indien är poliofritt".
 
Den treåriga prestationen sätter scenen för poliofria certifiering av hela Sydostasien regionen av Världshälsoorganisationen. Den indiska regeringen planerar också att sammankalla en polio toppmötet i februari för att fira denna seger i den globala ansträngningen att utrota polio.
 
Den treåriga prestationen innebär att den poliofria certifieringen av hela Sydostasien i Världshälsoorganisationen (WHO) under första kvartalet 2014 av Regional Certification Committee. Den indiska regeringen planerar också att sammankalla ett poliotoppmöte i februari för att markera tillfället.