2023-09-14
Mål som förnyelse och upprätthållande av medlemsantal har säkert drivit många klubbar att finna nya sätt att arbeta när medlemsantalet sjunker i takt med naturliga avgångar. Kristianstadsklubbarna Hammarshus, Nova och Rotaract valde en annorlunda väg för att vinna intresse hos de yngre generationerna.  
Man erbjöd rådgivare till unga entreprenörer och föreningen Ung Företagsamhet (UF) efter att ha hörsammat att behovet av rådgivare till elevernas nystartade bolag var stort. Upplägget är enkelt och går ut på att UF-eleverna ställer ut sina produkter eller tjänster och kort och kärnfullt presenterar sitt företag och vad de söker stöd och hjälp med (pitch). Rotarianerna cirkulerar sedan runt borden och ger goda förslag och uppmuntran. Inträdet är 100 kr där kvällsmat och kaffe ingår. Rotary betalar för eleverna och medföljande lärare. I år förväntar vi oss att ca 12 företag deltar och att Kristianstadsklubbarna möter upp med medlemmar som vill agera som rådgivare under en kväll.
Genom åren har konceptet utvecklats till ytterligare ett starkt samarbete med ungdomsföreningen Youngstival som samlar ungdomar som vill utveckla sig och skapar en plats där unga känner delaktighet och ett värde och en meningsfullfritid.  I samarbetet med Rotary engagerar Youngstival ungdomarna i föreningen som tar emot alla anmälningar, fixar maten, lokalen samt modererar pitcherna. På så vis bidrar samarbetet med uppdrag till unga som vill träna sig på verkliga uppdrag och bidra till något meningsfullt. Detta bildar en plats där generationer möts och hjälps åt.
 
Rotarys styrka är ungdomarnas behov
Om det är det något som Rotary har så är det rutinerade personer med hjärtat på rätta stället. Här såg vi en stor potential att samarbeta och nå gemensamma mål och dessutom byta erfarenheter. UF har gruppen som vi vill profilera oss till och vi har erfarenheter som UF vill nå, win-win. Vi uppmärksammade att många äldre ser sig själva som passé och inte längre behövda, där vi i projektgrupper bara ser en källa till efterfrågade erfarenheter att tillgodose ungdomar med. Det finns många ungdomar idag som inte har så stor kontakt med den äldre generationen och det skapar onödiga klyftor som vi pitchkvällarna bidrar till att överbrygga. Den 16 nov kör vi konceptet med för 4:e gången
 
tips som hjälper din klubb att bli mer känd hos de yngre generationerna
  • Samarbeta med ungdomsföreningar där ni ser ett ömsesidigt behov av samarbete exempelvis stötta genom att ge uppdrag till de yngre att växa och utvecklas med. Ska ni arrangera möten, konferenser kan det vara en god idé ge uppdraget till en ungdomsförening.
  • För bästa uppslutning är rådet att förankra aktiviteten och byt ut ett ”vanligt” klubbmöte mot pitchkvällen.
  • Skapa upprepade tillfällen att träffas. Relationer tar tid. En aktiv Rotaractklubb kan vara ett bra alternativ för att fånga upp de som vill engagera sig efter pitchkvällen.
Text: Fredrika Braw och Marinela Prodan. Foto: Göran Klevås