2024-02-01
Den 1 februari 2024 flyttade vi våra torsdagslunchmöten till Café och Bistro, Kulturkvarteret, lokal Kilen. Ett stort antal klubbmedlemmar besökte premiärmötet, som bjöd på ett trevligt EGO-föredrag av en våra nya medlemmar.
Den goda maten, den fina möteslokalen och inte minst kommande intressanta föredrag och programaktiviteter lovar gott inför framtiden.