2023-10-22
I samband med årets distriktskonferens i Halmstad erhöll vår klubb ett diplom som tack för att under senaste Rotaryåret varit en av de klubbar i distriktet som bidragit mest till Rotary Doctors verksamhet. För varje extern föreläsare på våra möten avsätts regelmässigt en summa pengar till Rotary Doctors som tack för föreläsningen. Vad är då Rotary Doctors?
Lite kort om organisationen, som tidigare gick under namnet Läkarbanken
Rotary Doctors Sweden ingår som en del av Rotary Sveriges verksamhet men drivs som en separat stiftelse, som ska bekosta hälso- och sjukvård och förebyggande hälsovård samt verka för att hälso- och sjukvårdspersonal ställer sig till förfogande för att oavlönade arbeta i låginkomstländer. För närvarande fokuserar Rotary Doctors verksamhet på Kenya, dit man sänder ut hälso- och sjukvårdpersonal, läkare, tandläkare och annan medicinskt kunnig personal, för att förebygga och behandla ohälsa med det långsiktiga målet att stödja Kenyas sjukvårdssystem. Man bistår också med barn- och mödravård som en preventiv åtgärd mot ohälsa och genomför även förebyggande hälsoinsatser, så som att bidra med etablering av rent vatten och latriner samt hälsoutbildning.
 
Stolta mottagare av diplom från Rotary Doctors Sweden på distriktskonferensen.