Rotaryklubbarna Kristianstad-Hammarshus och Kristianstad Nova samlade under julhandeln in pengar. Behållningen fördelades oavkortat till projektet VISH - Våga I Samspel med Häst och Brottsofferjouren Nordöstra Skåne.
 
På bilden överlämnar Gun Klevås, Kristianstad-Nova, och Agnes Ekströmmer-Kemna, Kristianstad-Hammarshus, bidraget på 45.000 kr till Britt-Marie Bjerre, fritidspedagog på Kluvhult, och Mariliis Auli, fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin.   (Fotot är taget av Göran Klevås)
 
Resultatet blev att VISH ((Våga I Samspel med Häst) erhöll ett bidrag på 45.000 kr att användas i ett projektet VISH som handlar om att ge hästunderstödda insatser till barn och ungdomar med ätstörningar och självskadebeteende. Projektet kommer att bedrivas på Kluvhults gård som ligger på Nävlingeåsen mellan Kristianstad och Hässleholm. Projektet bedrivs i samarbete med Barn- och UngdomsPsykiatrin i Kristianstad och Hässleholm
 
Projektet påbörjas i mars månad. Deltagarna kommer att träffas i grupper med 3 deltagare och 2 timmar varje torsdag i 12 veckor. På träffarna går man igenom dagens tema. Man gör övningar med hästarna på marken och på hästryggen. Deltagarna får borsta, rykta hästen och kratsa hovar. Man får leda hästen både i grimma och lös. På hästryggen får man öva sin balans, kroppskännedom, avspänning och andning.
 
”Forskning och erfarenhet har visat att hästar påverkar oss positivt och att vi mår bra i deras sällskap. Vi blir mer närvarande och motiverade. Vårt må bra hormon ökar, vi blir lugna och avspända. I projektet lär vi med hästen mer om oss själva och våra känslor. I övningar med hästen blir vi uppmärksamma på kroppens signaler, resurser och verkliga behov, även de sociala. Med hästarna får vi lättare att glömma bort våra sjukdomsproblem, känna oss mera omtyckta, känna glädje” säger Britt-Marie Bjerre, fritidspedagog på Kluvhult, och Mariliis Auli, fysioterapeut inom barn- och ungdomspsykiatrin.
 
Projektet kommer efter de 12 veckorna att utvärdera om de hästunderstödda insatserna kommer att ge deltagarna en normaliserad kroppsbild, ökat välbefinnande samt kortare sjukdoms- och behandlingstid.
 
Projektledarna fortsätter att söka finansiering för att fortsätta med projektet så att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att delta i 12 veckors ”hästprogram”. Fler deltagare ger ett större underlag för utvärdering av kroppsbild, välbefinnande samt sjukdoms- och behandlingstid. Projektet kan ge mer kunskap om samspelet mellan hästarna och barnen, stärka förmågan att uppfatta kroppens signaler, förbättra kroppsbild, självförtroende och självkänsla.