13
juni
2024
Kristianstad-Hammarhus
Cafe & Bistro, lokal "Kilen"
Kulturkvarteret
Kanalgatan 30
Kristianstad,  291 32
Sweden

OBS! Inget lunchmöte!

Presidenskifte på kvällen kl 18:00. Se särskild info om detta.