22
okt
2020
Kristianstad-Hammarhus
Restaurang Lilla P
Nya Boulevarden 8
Stora Torg
Kristianstad,  291 31
Sweden

Föredragshållare är Elisabeth Bava