Rotaryklubbarna Kristianstad-Hammarshus och Kristianstad Nova samlade under julhandeln 2020 in pengar. Behållningen fördelades oavkortat till Brottsofferjouren och projektet VISH - Våga I Samspel med Häst. Nedan sker överlämnandet av bidraget till Brottsofferjouren.
 
På bilden överlämnar, från vänster, Agnes Ekströmmer-Kemna, Kristianstad-Hammarshus och Gun Klevås, Kristianstad-Nova, bidraget på 20.000 kr till Tove Treschow, ordförande för Brottsofferjouren Nordöstra Skåne .    (Fotot är taget av Göran Klevås)
 
Föreningen Brottsofferjouren Nordöstra Skåne har idag 24 aktiva volontärer, styrelsen inräknad. Verksamheten är helt ideell och går ut på att ställa upp som stödpersoner till brottsoffer och verka som vittnesstöd. Den senare delen av verksamheten är den som blivit mest påverkad av pandemin. Stödet har endast kunnat erbjudas som telefonsamtal.
 
Tack vare de medel som skänks av Rotary ges Brottsofferjouren möjligheten att anordna vidareutbildning av föreningens volontärer under hösten 2021 i form av en seminariedag och en kick-off för att komma samman och i gång som grupp igen efter pandemin.
 
På bilden syns Christina Silverbern och Tove Treschow, två glada representanter och checkmottagare från Brottsofferjouren.    (Fotot är taget av Göran Klvevås)