2023-11-02
Ett stort antal medlemmar fanns på plats när Bilmånssons VD Björn Pettersson, efter att besökarna först undfägnats med delikat smörgåstårta, berättade om trender och utmaningar för framtiden.
Idag finns Bilmånsson på nio orter i Skåne med sammanlagt 330 anställda. Det är numera i en föränderlig värld ett helhetskoncept som gäller med inte bara försäljning utan även service, däckhotell, rekonditionering, drivmedel med mera. Dagens ledord är ”Hjärta och kompetens”
 
Digitaliseringen har inneburit många förändringar. En företeelse som i synnerhet ändrade andrahandsmarknaden var Blocket. Björn menar att det genom Blocket skapades helt nya förutsättningar för hur bilar presenteras för köpare Dessutom skapades en marknadsplats där man relativt enkelt kan läsa av marknadspris för bilar. Säljarnas kunskapsövertag minskar efter hand som köparna blir bättre på att till sig information digitalt.
 
Bilföretag börjar också med digital bilförsäljning.  Här var Tesla banbrytare. Även Volvo siktar mot digital försäljning, men behöver de fysiska butikerna för kundservice, leverans med mera.
 
Efter Björns föredrag gavs tillfälle till frågor och de blev många från den intresserade publiken. Klubbens president överlämnade ett diplom både som tack och som ett bevis på att klubben sätter in en summa pengar till Rotary Doctors. De nöjda besökarna tackade med varma applåder. Besöket avslutades sedan med en rundvandring i Bilmånssons lokaler.